Mieszanki na bazie transglutaminazy

Systemy stabilizacji oparte na transglutaminazie
(Produkcja firmy Przedsiębiorstwo produkcyjne „GREENPOINT” Sp. z o.o.)


Grinstab С 222

Wielofunkcyjny system oparty na transglutaminazie do poprawy tekstury i zwiększenia gęstości wędlin... 

Стабилизационные системы на основе трансглютаминазы

Grinstab С 223